Træskulpturer
 
Skulpturparken er fyldt med eventyrlige træskulpturer.
 

 
Fra 2013 til 2020 har der hvert år været gennemført træskulptur festival i Skulpturparken. Internationale træskulptører fra hele verden har deltaget i udførelsen af de mange træskulpturer.
 
Kunstnerne får honorar samt alle rejseudgifter og opholdet betalt for at deltage, hvorefter skulpturerne så tilhører parken. De koster Skulpturparken ca. 40.000 kr. pr. stk. at få lavet.
 
Med store motorsave har kunstnerne over 3-5 dage formet de 1-2 tons tunge og 200 år gamle egestammer til individuelle skulpturer efter det enkelte års tema. De mindre træskulpturer på op til 1 meter som kan ses i parken, har været udført ved ”speed carving” på kun 40 minutter og bærer naturligvis lidt præg af at det har skullet gå stærkt med motorsaven.
 
Kulturhuset og Skulpturparken er 100% privat ejet, og modtager ikke nogen former for offentlig støtte. Hele økonomien bæres alene af de indtægter som opnås ved salg af entrébilletter samt mad og drikke m.m. i Kulturhuset.
 

 
 
 
Træskulpturerne fra sæson 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 og 2020 er udstillet i Skulpturparken.